Mag iedereen Radiesse® gebruiken?

Radiesse® mag niet worden gebruikt door patiënten met anafylaxie of andere ernstige allergieën of door patiënten die overgevoelig zijn voor een van de bestanddelen van Radiesse®.