complimenten

Brochures

Patiëntenbrochure Radiesse®

In deze brochure vindt u informatie over het verouderingsproces van de huid en de cosmetische behandelopties met Radiesse®